OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

 

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

 1. Pierwszy – szkolny etap – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.
 1. Drugi – okręgowy etap – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 2. Trzeci – centralny etap – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy:

- W pierwszej części etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut,

- Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności.

W przypadku rezygnacji z tej części eliminacji przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników. zawodnik ten uzyskuje miejsce ostatnie (12) na liście rankingowej. W przypadku rezygnacji większej liczby uczestników o zajętej pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu.

Tematy na I etap Olimpiady: 

 1. Obrona terytorialna w systemach nowych państw NATO.
 2. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Polski.
 3. Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
 4. Rola klas mundurowych w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa polskiego.
 5. Bezpieczeństwo w polityce zagranicznej Polski w XXI w.

 

Kalendarium:

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 13 października 2017r.
 • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 6 listopada 2017r.
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 17 listopada 2017r.
 • 8 grudnia 2017r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe).
 • 23-24 marca 2018r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Informacje dodatkowe znajdują się na stronie : http://www.owobio.edu.pl/regulamin/

Uczniów zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do mnie do dnia 06 października 2017r.
Anna Komoniewska

stopka