Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mediach

 

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Nagrodami w olimpiadzie są indeksy na wyższe uczelnie (48 indeksów), staże w wybranych redakcjach oraz nagrody rzeczowe.
Olimpiada
Pierwszy – szkolny etap Olimpiady – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie.

Do drugiego etapu w każdym okręgu zakwalifikowanych zostanie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej.
Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 13 października 2017r. http://owm.id.uw.edu.pl/rejestracja/


Składanie prac: do dnia 13 listopada br.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
  2. Odpowiedzialność za słowo.
  3. Internet jako źródło (dez)informacji.
  4. Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza.
  5. Reklama – manipulacja czy zachęta?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem Olimpiady: owm.edu.pl


Okręgowa Komisja Olimpiady Wiedzy o Mediach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Bankowa 11 40-007 Katowice

Olimpiada wiedzy o mediach
Olimpiada wiedzy o mediach

stopka