OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA”

 Konkurs Plastyczny Tęcza

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” jest prowadzony przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Temat XV Edycji Konkursu to: „Świat w kolorach”.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

  • rysunek (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
  • praca malarska (format A4 lub A3) wykonana dowolną techniką,
  • wycinanka, wydzieranka, kolaż (format A4 lub A3) wykonany dowolną techniką,
  • zestaw fotografii (3-5 zdjęć) dowolnego formatu;

Uwaga: prace nie spełniające kryteriów formalnych nie będą kwalifikowane w konkursie.

TERMIN zgłaszania się w szkole: do 20 X 2017
Szkolny koordynator: Pani Joanna Romanek
Termin przygotowania prac konkursowych: do 12 XII 2017

Regulamin konkursu 

stopka