„ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

XIV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Heimat

 

TERMIN wykonania prac: do 6 XI 2017
SZKOLNY KOORDYNATOR: Pani Ludmiła Schöpp

Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania).

Prace multimedialne, albumy, prace literackie oraz komiksy mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.

Prace należy wykonywać indywidualnie.

 Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone
w bibliografię.

Więcej szczegółów: Regulamin
Zaproszenie do konkursu

stopka