„Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”

ORGANIZATOR konkursu: Senacki Zespół Strażaków przy Senacie RP

Cel konkursu: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych i umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki filmowej.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany jest pod hasłem „Na straży naszego bezpieczeństwa”, natomiast jego przedmiotem jest filmik edukacyjny na  temat bezpieczeństwa pożarowego.

Konkurs będzie przeprowadzony w szkole od 10 listopada 2017 do końca lutego 2018 roku, a następnie prace konkursowe szkoła prześle na adres biura senatorskiego Senatora RP Andrzeja Misiołka do 10 marca 2018 r.

Powołane przez Pana Senatora jury wyłoni 5 laureatów etapu okręgowego, którzy pojadą na
rozstrzygnięcie konkursu do Senatu RP na uroczystą galę. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Senackiego Zespołu Strażaków wybierze finalistów konkursu. Na gali finałowej w Senacie w maju 2018 r. zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o skontaktowanie się z Panią Beatą Dziedzic – Szymińską do dnia 08 listopada br.

Regulamin

stopka