LIX OLIMPIADA WIEDZY o POLSCE i ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

 LIX OLIMPIADA WIEDZY o POLSCE i ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Zgłoszenia w szkole: Pani Joanna Suter-Chmielewska, Pani Anna Światłoń

Termin zgłoszenia się uczniów: do 25 X 2017

Ważne terminy dotyczące LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

  • Do 31 października 2017 roku – zgłaszanie szkół do Komitetu Okręgowego
  • 17 listopada 2017 roku 9.00 – zawody szkolne
  • Do 10 grudnia 2017 roku – przesyłanie do Komitetu Okręgowego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych i protokołów z zawodów szkolnych
  • 20 stycznia 2018 roku 10.00 – zawody na szczeblu Okręgowym LIX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • Do 11 lutego 2018 roku Komitet Okręgowy przesyła do Komitetu Głównego prace uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokoły z zawodów okręgowych
  • 17 – 18 marca 2018 roku – zawody centralne
stopka