XXIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA „O LAUR PLATERANKI”

 

UCZESTNICTWO: nadesłanie jednego wiersza w 3 egzemplarzach, opatrzonych godłem (pseudonimem), niepublikowanych ani nienagradzanych (wydruk)

TERMIN: do 20 XI 2017

Tematyka i forma wiersza – dowolne

Wszelkie informacje: Regulamin 

Informacje w szkole: nauczyciele-poloniści

stopka