Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE, jak co roku, ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego EUREKA


W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z pytań z zakresu
programowego fizyki. 

Test jest jednokrotnego wyboru i składa się dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za poprawną odpowiedź) oraz zadania opisowego (od 0 do 8 punktów).

Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać drogą elektroniczną, faksem bądź listownie do dnia 7 grudnia 2017r.

Regulamin i Karta zgłoszenia

 
Więcej informacji udzielają nauczyciele fizyki
stopka