„MOJA TOYOTA PRZYSZŁOŚCI”

Zarząd Okręgu LOP we współpracy z Toyota Motor Poland i Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. zapraszają do udziału w konkursie 
„Moja Toyota przyszłości” oraz w zbiórce zużytych baterii i akumulatorów.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorówtermin do 15 XII 2017

Konkursu plastyczny „Moja Toyota przyszłości” (opis w regulaminie) – termin do 12 XII 2017

Atrakcyjne nagrody czekają!

Regulamin                                   Karta zgłoszenia

Prace można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej
w Katowicach, ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice do 12 grudnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt w szkole: Pani Joanna Romanek, Pani Marta Łyczba

stopka