XX JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS” im. Augusta Kowalczyka

Termin: 30.01.2018r. 

INFORMACJE w szkole: Pani Danuta Kleinert, Pani Anna Zając 

Cele konkursu:

Szerzenie prawdy i wiedzy historycznej o Auschwitz i Holocauście, upamiętnianie Ofiar i kultywowanie szacunku dla narodów, których udziałem była masowa zagłada. Własne refleksje młodzieży inspiracją do wyrażenia w formie artystycznej – plastycznej słów „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. 

Tematyka konkursu:

 1. Deportowane dzieci i rodziny w obozowej rzeczywistości.
 2. Historia uwięzienia Augusta Kowalczyka i innych więźniów w KL Auschwitz, m.in.: Jerzego Fijołka i Artura Krasnokuckiego.
 3. Solidarność pomiędzy więźniami różnych narodowości i wyznań.
 4. Rola muzeów i miejsc pamięci w budowaniu i utrwalaniu wiedzy o Auschwitz i Holokauście.
 5. Rola ocalałych – ostatnich już świadków historii – w inspirowaniu myśli i kultywowaniu pamięci o zagładzie.
 6. Refleksje młodych ludzi po zwiedzeniu Auschwitz – niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs jest kierowany do uczestników placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów wszystkich typów szkół.
 2. Grupy wiekowe: 11-15 lat, 16-21 lat.
 3. Technika prac: dowolna (bez malarstwa na szkle).
 4. Formaty prac: grafika A-4, A-3, malarstwo, rysunek, collage, tkanina artystyczna (do 50×70 cm).
 5. Prace bez oprawy w passe-partout; nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 6. Czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony do odwrotu pracy):
  1. tytuł pracy
  2. imię i nazwisko autora, wiek
  3. placówka (nazwa, kraj, dokładny adres, nr telefonu z numerem kierunkowym i adresem elektronicznym);
  4. imię i nazwisko nauczyciela – instruktora;
 7. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 40 zł od placówki polskiej lub 10 euro od placówki zagranicznej na podane konto: Pekao SA O/Tychy,
  Nr konta: 93 1240 1330 1111 0010 6083 3371
  nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach;
  tytuł wpłaty: akredytacja „Ludzie ludziom...”
  Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

Finał konkursu:

Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej, koncert, poczęstunek odbędą się 29. 03. 2018 r.
o godz. 10.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, przy ul. Kardynała Hlonda 1.

O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

Po uroczystościach wyjazd do Auschwitz – miejsca pamięci.
Regulamin konkursu

stopka