„MILION na BANK”

 Warszawski Instytut Bankowości, organizator ogólnopolskiego projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzież BAKCYL, zaprasza do udziału w Konkursie „Milion na Bank”.

LogoLogo

Uczestnictwo w Konkursie wymaga od uczniów samodzielnej pracy i założenia konta na stronie gry inwestycyjnej. Gra ma charakter edukacyjny; udział w niej rozwija umiejętności: planowania, oszczędzania i inwestowania. Wiedza zdobyta w trakcie gry pokrywa się
z częścią zagadnień podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” .

Informacje: Pani Anna Komoniewska i Pani Edyta Sawicka

Konkurs

Czytaj Regulamin...

stopka