WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY „BEZPIECZNY UCZEŃ”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu oraz Straż Miejska w Zabrzu. 

Nadsyłanie prac do 28 LUTEGO 2018 r.

Tematyka konkursu wiąże się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym.
„Phishing- nie daj się złapać w sieć”- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkurs na prezentację lub animację/film o metodach oszustw internetowych i konieczności zabezpieczania danych..
Film może być nakręcony za pomocą telefonu komórkowego. Czas trwania filmu nie może przekraczać 3 minut. Pliki filmowe należy zapisać w którymś z powszechnie używanych formatów.

Animacja może być stworzona w dowolnym programie i zapisana w którymś z powszechnie używanych formatów.

Podstawowym kryterium oceny filmów/animacji będzie POMYSŁ. W dalszej kolejności będzie brana pod uwagę estetyka oraz warsztat filmowy.

Prezentacja powinna być zapisana w którymś z powszechnie używanych formatów.

Prace prosimy nadsyłać na opisanych nośnikach CD/DVD (imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły i jej adres, telefon kontaktowy do szkoły, imię i nazwisko opiekuna) i przesłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora (Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu, ul. 3 Maja 118, 41-800 Zabrze).

Autor, zgłaszając pracę i podpisując kartę zgłoszenia, jednocześnie oświadcza, iż posiada pełnię nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonego filmu, a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

REGULAMIN

stopka