"LIDER DOBROCZYNNOŚCI"

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi (szkoła kształcąca w zawodzie praca socjalna) serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pt. „LIDER DOBROCZYNNOŚCI” na najlepsze akcje społeczne zrealizowane w latach 2016-2018. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimanzjalnych województwa śląskiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Burmistrza Miasta Czeladź, Metis Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego w  Katowicach i Fundacji Pomocy Dzieciom „ULICA”.

Lider Dobroczynności

Regulamin załącznik  

Zapraszamy do udziału SZKOLNE KOŁO WOLONTARIUSZY!

stopka