MŁODY LIDER INNOWACJI

Logo

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Młody Lider Innowacji będącego wojewódzkim etapem Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości. 

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego organizuje konkurs w Bloku A - Innowacje Techniczne.
Olimpiada obejmuje 4 kategorie. By wziąć w niej udział należy opracować projekt w jednej z nich.


INFORMACJE w REGULAMINIE

Prace konkursowe (zgłoszenie i dokumentację techniczną) należy nadesłać do 9 kwietnia 2018r.   

na adres: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 12  44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Karta zgłoszenia

 

stopka