Ogólnopolski projekt Air it Out!

Projekt Air it OutZapraszamy wszystkich uczniów państwa szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Projekcie "Air it out", inicjatywa angażująca młode pokolenie ludzi w rozwój gospodarczy państwa polskiego. Projekt umożliwi młodzieży spotkania z ekspertami oraz właścicielami przedsiębiorstw, podczas których uczestnicy będą poruszać temat finansów, ekonomii, otwarcia własnego przedsiębiorstwa oraz koniunktury państwa. Projekt ma na celu zainspirować młodzież do podjęcia własnej inicjatywy oraz rozwoju postaw osoby przedsiębiorczej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Szczegóły na naszej stronie : 

http://youthhumanimpact.com/portfolio/air-it-out/ 

Do kogo :

Młodzi ludzie w wieku 16-23, którzy pragną aktywnie brać udział w sprawach wagi obywatelskiej oraz chcą zdobywać wiedzę na temat przedsiębiorczości

Etapy projektu:

16.04 - 11.05 - Rekrutacja zespołów
01.06-03.06 - Warsztaty z zakresu pisania biznesplanu, zakładania firmy oraz sztuki debaty
18.06- 20-06 - panele dyskusyjne, debaty z politykami


Warunki uczestnictwa:

Projekt Air it OutWydarzenie realizowane jest przez Stowarzyszenie Youth Human Impact ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w całości szkolenia (I i II zjazd projektu).
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Stowarzyszenie Youth Human Impact po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Miejsce realizacji projektu:
 Warszawa

Zapoznaj się z regulaminem projektu i zgłoś się do projektu Air it Out!!! 

Link do formularza aplikacyjnego: https://goo.gl/forms/xEfw601wQAqKQtrI3 

 

 

stopka