„Nudna matematyka”

PM logoPRACOWNIA MATEMATYKI i INFORMATYKI Pałacu Młodzieży w Katowicach
przy współpracy Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXVII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym Nudna Matematyka.

Termin przyjmowania zgłoszeń- do 21 września 2018

Ważne informacje

  

stopka