X Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „FRASZKA”

Organizator: Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej POKOLENIE

Logo

Uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym składającym się z 30 pytań z zakresu znajomości literatury, nauki o literaturze
i nauki o języku, zgodnie z programem nauczania oraz krótkiego pytania opisowego.

 

Termin konkursu: 22 XI 2018

Zgłoszenia: do 5 X br. – nauczyciele języka polskiego

Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc

Regulamin

 

stopka