"GEO-PLANETA"

"GEO-PLANETA"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W X EDYCJI KONKURSU „GEO-PLANETA”!

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 mogą wziąć udział w konkursie „Żak” polegającym na rozwiązywaniu testu lub konkursie indywidualnym.

Test opracowany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania oraz zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Dziesięć pytań testowych będzie związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

W konkursie prac indywidualnych uczniowie piszą pracę na temat  „Najpiękniejsze miasto/a Polski” (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3).

Informacje o konkursie znajdują się na stronie :  http://www.geo.suwikr.pl

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie do 01 października 2018 roku.

Organizatorzy: Joanna Haśnik, Anna Komoniewska

stopka