Konkurs historyczny „KRĄG”

Logo

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mogą wziąć udział w:
- teście konkursowym, opracowanym zgodnie z obowiązującym programem nauczania. Test złożony jest z pytań dotyczących najważniejszych wydarzeń w historii Polski – dla szkół ponadpodstawowych – Polska od czasów II wojny światowej do czasów współczesnych

- konkursie prac indywidualnych na temat: „Pomniki – historia ludzi, miejsc i wydarzeń.”

Dokumenty zgłoszeniowe (mailem, faksem lub listownie) do dnia 15 X 2019 r.

REGULAMIN        KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

stopka