Ranking WaszaEdukacja.pl

 

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował ranking najlepszych szkół średnich 2020.

Miło nam poinformować, że Śl.TZN – Technikum nr 17 zajęły I miejsce wśród techników w Katowicach.

Dypolm

https://waszaedukacja.pl/ponadgimnazjalne/technikum-nr-17-katowice-613

„Pod uwagę braliśmy między innymi wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Uwzględnione zostały również wyniki z olimpiad przedmiotowych krajowych oraz międzynarodowych. Jednym z ważniejszych czynników były wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej w skrócie EWD. W technikach, dodatkowym kryterium branym pod uwagę były również wyniki z egzaminów zawodowych. To wszystko pozwoliło nam na opublikowanie rankingu, który w doskonały i przejrzysty sposób ukazuje poziom danej placówki na tle innych szkół.”

„W rankingu maksymalnie uzyskać można było 100 punktów, a trzy najlepsze szkoły z danego miasta otrzymały złoty, srebrny lub brązowy order za odpowiednio pierwsze, drugie lub trzecie miejsce podium.”

stopka