Śl.TZN „ZŁOTE TECHNIKUM” 2024

 

W 26. edycji Rankingu Perspektyw, opublikowanym 11 I 2024, Śl.TZN – Technikum nr 17 zajęły:

Tarcza

38 miejsce w POLSCE
4 miejsce w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
1 miejsce w Katowicach
20 miejsce w kraju – Ranking Maturalny Techników

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow
https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-slaski
https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-maturalny-technikow

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Znak jakości szkoły 2024

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do używania w 2024 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2024”, wraz z graficznym znakiem jakości.

Pani Dyrektor składa podziękowania i gratulacje Nauczycielom i Uczniom!

stopka