Rekrutacja 2017/2018

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy