REKRUTACJA  2019/2020

INFORMACJE Kuratorium Oświaty w Katowicach

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów gimnazjum

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/decyzja_szkoly-ponadgimn_2019_20.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadgimn_2019_20_1.pdf

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana.pdf
http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_decyzja_szkoly-ponadgimn_zmiana-2-1.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/decyzja_szkoly_ponadpodst_2019_20.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2018/12/zal_szkoly_ponadpodst_2019_20_1.pdf

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019r. zmieniająca decyzję Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe.pdf
http://bip.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal_decyzja_zmiana_szkoly-ponadpodstawowe-2-1.pdf

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Plakat

Więcej informacji

stopka