PLAN PRACY

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W KATOWICACH – Technikum nr 17
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

15.09.2020.

 1. Wybory przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika.
 2. Zatwierdzenie harmonogramu pracy szkoły.
 3. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.
 4. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
 5. Sprawy bieżące.

13.10.2020.

 1. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 2. Zatwierdzenie projektu preliminarza budżetowego na rok szkolny 2020/2021.
 3. Zatwierdzenie zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Sprawy bieżące.

Plan10.11.2020.

 1. Zapoznanie się z wynikami matur i wynikami egzaminu zawodowego.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 3. Sprawy bieżące.

08.12.2020.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.

12.01.2021.

 1. Aktualne sprawy wychowawcze.
 2. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Omówienie przygotowań do Studniówki 2021 i Dnia Maturzysty.
 5. Sprawy bieżące.

16.02.2021.

 1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie nauki.
 2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za I okres.
 3. Analiza wpływu składek oraz wydatków Rady Rodziców. Korekta budżetu.
 4. Sprawy bieżące.

09.03.2021.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.

13.04.2021.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.

11.05.2021.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.

08.06.2021.

 1. Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/2022.
 2. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.05.2021.
 4. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
 5. Zatwierdzenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Przekazanie uprawnień Rady Rodziców przedstawicielowi do reprezentowania Rady Rodziców do czasu wyboru nowej rady na rok szkolny 2021/2022.
 7. Sprawy bieżące.
stopka