PLAN PRACY

 

RADY RODZICÓW ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

18.09.2018.

 1. Wybory przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika
 2. Uchwalenie nowelizacji Regulaminu Rady Rodziców.
 3. Zatwierdzenie Harmonogramu pracy Szkoły 2018/2019.
 4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
 5. Przedstawienie realizacji budżetu
 6. Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów bankowych
 7. Sprawy bieżące.

09.10.2018.Plan pracy

 1. Zatwierdzenie projektu preliminarza budżetowego na rok szkolny2018/2019
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Śl.TZN na rok szkolny 2018/2019
 3. Zatwierdzenie zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych w roku szkolnym 2018/2019
 4. Sprawy bieżące.

13.11.2018.

 1. Zapoznanie się z wynikami matur i wynikami egzaminu zawodowego
 2. Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim oraz z przedstawicielami kół i klubów działających na terenie Szkoły
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców
 4. Sprawy bieżące.

11.12.2018.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców
 2. Sprawy bieżące
 3. Spotkanie opłatkowe.

 

08.01.2019.

 1. Aktualne sprawy wychowawcze.
 2. Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców
 4. Omówienie przygotowań do Studniówki 2019 i Dnia Maturzysty
 5. Sprawy bieżące.

12.03.2019.

 1. Informacje o pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły za I okres.
 2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za I okres.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Omówienie przygotowań do spotkania z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami Śl.TZN.
 5. Sprawy bieżące.

09.04.2019.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców
 2. Sprawy bieżące
 3. Matura 2019.

14.05.2019.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców
 2. Sprawy bieżące.

11.06.2019.

 1. Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2019/2020
 2. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.05.2019.
 4. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
 5. Zatwierdzenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Przekazanie uprawnień Rady Rodziców przedstawicielowi do reprezentowania Rady Rodziców do czasu wyboru nowej Rady na rok szkolny 2019/2020
 7. Sprawy bieżące.

 

stopka