Barbara StolorzAgnieszka Dłubak

 Przewodnicząca Rady Rodziców                        Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Barbara Stolorz                                              Pani  Agnieszka Dłubak 

 

Skarbnik Rady Rodziców
Pani Anna Małecka
Sekretarz Rady Rodziców
Pani Blanka Mikunda 

 

Plan Pracy Rady Rodziców Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

w roku szkolnym 2016/2017

 

27.09.2016

 1. Wybory przewodniczącego ,zastępcy ,sekretarza ,skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej
 2. Zatwierdzenie harmonogramu pracy szkoły
 3. Przedstawienie realizacji budżetu
 4. Powołanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów bankowych
 5. Sprawy bieżące

11.10.2016

 1. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017
 2. Zatwierdzenie projektu preliminarza budżetowego 2016/2017
 3. Program wychowawczy i profilaktyki szkoły na rok szkolny 2016/2017
 4. Zapoznanie się z wynikami matur i wynikami z egzaminu zawodowego
 5. Zatwierdzenie zajęć pozalekcyjnych , imprez szkolnych w roku szkolnym 2016/2017
 6. Sprawy bieżące 
Czytaj wiecej: Plan Pracy Rady Rodziców

Nr konta: 40 8437 0002 0010 0154 6626 0001

 
Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach,
ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy