X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielskim.
Uczestnicy przygotowują dwa utwory: jeden poetycki i jeden fragment prozy w języku angielskim i prezentują dowolnie wybrany przez siebie utwór.
Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczestników do 9.05.2017r.

Termin konkursu: 12.05.2017.

Kontakt z nauczycielami języka angielskiego.

Dla zwycięzców cenne nagrody.

Zobacz informację...

Po raz pierwszy w historii Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach uczniowie reprezentują szkołę oraz miasto Katowice w Międzynarodowym Konkursie InformatycznymNETRIDERS 2017, na poziomie IT ESSENTIALS.

Konkurs jest organizowany co roku przez międzynarodową AKADEMIĘ CISCO, mieszczącą się w USA, kształcącą specjalistów z branży IT na całym świecie. Uczniowie Śl.TZN od 3 lat mają możliwość nie tylko zdobywania międzynarodowych uprawnień, ale i kształcenia się na takim samym poziomie, jak ich rówieśnicy z krajów wysoko rozwiniętych (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy… itp.)

Uczniowie będą rywalizowali ON-LINE z ich rówieśnikami ze wszystkich krajów Europy, Rosji oraz krajów CIS (kraje dawnego Związku Republik Radzieckich).

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów! Mamy nadzieję, że wyniki będą wysokie, mimo iż pierwszy raz biorą udział.

Netriders 2017 Netriders 2017
ALEKSANDER MICKIEWICZ, SZYMON TERCZYŃSKI, MICHAŁ HUTNIK z klasy 2d

 pod patronatem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Motto konkursu:
„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.”
(Jan Paweł II)

Zgodnie z Regulaminem konkursu (zobacz regulamin) recytatorzy maja za zadanie przygotować do wygłoszenia utwór autorstwa św. Jana Pawła II; czas recytacji – do 5 minut.
Zaleca się wybór repertuaru z literatury: Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice lub Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski.

Zgłoszenia: do 7 kwietnia 2017r. przyjmują Panie polonistki
Wewnątrzszkolne przesłuchania: 10 kwietnia 2017r.

Zachęcamy do udziału!

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta wraz z Radą Pedagogów i Psychologów Szkolnych miasta Katowice organizuje konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Hobby, pasja jako forma pozytywnego spędzania czasu wolnego - Ja i Moja pasja”.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania o swojej pasji, zainteresowaniach, hobby w oryginalny, ciekawy sposób. Tekst powinien liczyć 350 do 600 słów, czcionka Times New Roman 14; prace tylko autorskie (własne i samodzielne).

Konkurs "Ja i moja pasja"

Termin złożenia prac w szkole: do 4 kwietnia br.
Nauczyciel – koordynator: Pani Maria Kwiatoń-Pięta
Najlepsze prace – dwie – będą reprezentować szkołę i zostaną przesłane do Organizatora.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegóły konkursu w załączeniu.

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy