MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

 

Przedstawiciele Śl.TZN w Młodzieżowej Radzie Miasta Katowice: Klaudia Respondek
z klasy 3g i Maciej Wajs z klasy 3d

30 października 2017 roku zostali zaprzysiężeni reprezentanci Śl.TZN, Klaudia Respondek
z klasy 3g i Maciej Wajs z klasy 3d, do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Podczas XII Sesji MRM III kadencji wybrano nowe Prezydium.

Klaudia Respondek została mianowana Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE 

20 listopada odbyła się sesja poświęcona zagadnieniom: smogu, promowania działalności pozarządowej, przeprowadzenia ankiety wśród szkół, zbierania funduszy na działalność MRM oraz zmiany zasad wygaszania mandatów radnych.

Podczas sesji przedstawiciele naszej Szkoły aktywnie włączyli się w obrady.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

W dniu 23 listopada nasza przedstawicielka z ramienia Młodzieżowej Rady Miasta Katowice wystąpiła na sesji Rady Miasta Katowice. Klaudia Respondek referowała na temat działalności Rady.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

Posty MRM na  https://www.facebook.com/pg/mrmkatowice/posts/?ref=page_internal

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy