Praktyki zawodowe

19. 03. 07

Praktyka zawodowa dla chemików analityków w BATERPOL S.A. 

Oferta jest skierowana do uczniów i absolwentów techników oraz uczelni wyższych o profilach chemiczno-analitycznych.
Proponujemy praktykę w laboratorium przemysłowym z możliwością zdobycia wiedzy praktycznej z nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w przemyśle metalurgicznym.

Oferujemy:

  • Zdobycie Pierwszego doświadczenia, rozwój umiejętności i uzyskanie kompetencji zawodowych przydatnych w dalszej karierze zawodowej.
  • Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie nowoczesnych metod kontroli procesów technologicznych oraz analizy surowców i produktów w przemyśle metalurgicznym.
  • Praktyczne zapoznanie się oraz praca na najwyższej klasy optycznych spektrometrach emisyjnych ze wzbudzeniem w plaźmie oraz w iskrze.
  • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy.
  • Możliwość przedłużenia współpracy dla kandydatów wykazujących predyspozycje do pracy w naszej firmie.

Miejsce praktyki:

  • Dział Kontroli Jakości w BATERPOL S.A. Ul. Obr. Westerplatte 108, 40-335 Katowice,

 

Osoba do kontaktu: 

Daniel Malecha
Kierownik Działu Kontroli Jakości
Tel. +48 695-107-523

stopka