Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Samorząd Szkolny Śl.TZN

Opiekunowie:

Pani Katarzyna Ostrowska
Pan Grzegorz Pinkowski

 

Rada Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN

Przewodniczący - ADRIAN BOŻEK, klasa 3a

Zastępca Przewodniczącego- ZUZANNA PIEKARCZYK, klasa 3d

Sekretarz - ARKADIUSZ KUBEK, klasa 2b

Skarbnik - JEREMIASZ JASKÓLSKI, klasa 2n

Samorząd Uczniowski 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego: raz w miesiącu - według ustaleń

Obowiązkowy udział przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich oddziałów!

Problematykę zebrań przedstawiciele Samorządów Klasowych omawiają w swoich klasach na najbliższej lekcji wychowawczej.

Dyżury Samorząd Uczniowski pełni: wtorek i czwartek w godz. 10.25 – 10.40 w sali 2d

 

 

 

stopka