Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Samorząd Szkolny Śl.TZN

Opiekunowie:

Pani Katarzyna Ostrowska
Pan Grzegorz Pinkowski

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – MACIEJ ZDOLSKI, klasa 3a
Zastępca przewodniczącego – ADRIAN BOŻEK, klasa 2a
Sekretarz – KLAUDIA RESPONDEK, klasa 2g

 Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Maciej Zadolski Adrian Bożek Klaudia Respondek
Maciej Zadolski                         Adrian Bożek                            Klaudia Respondek

 

 

Zebrania Samorządu Uczniowskiego: każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 10.25

Obowiązkowy udział przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich oddziałów!

Problematykę zebrań przedstawiciele Samorządów Klasowych omawiają w swoich klasach na najbliższej lekcji wychowawczej i przekazują do wiadomości „Biuletyn Informacyjny”

Dyżury Samorząd Uczniowski pełni: wtorek i czwartek w godz. 10.25 – 10.40 w sali 2d

Samorząd Uczniowski współpracuje z przedstawicielami Śl.TZN w Młodzieżowej Radzie Miasta Katowice

 Arnold Langer Natalia Osial
Arnold Langer                          Natalia Osial

 

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy