SU

 

ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Śl.TZN w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram przebiegu zebrania z dnia 17.09.2018r.

 

Na zebraniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Podziękowanie za współpracę Opiekunom Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawienie nowych Opiekunów: Pani Anna Burdach i Pani Sylwia Możyłowska-Zając
  • Informacja na temat zmian w Statucie Śl.TZN.
  • Zaproszenie do kandydowania w nadchodzących wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydatury należy zgłaszać do końca września br. u Opiekunów SU.
  • Regulamin SU dla każdej klasy.
  • Informacja oraz zaproszenie do współpracy w nadchodzącym III Forum Samorządów Szkolnych.
  • Informacja oraz zaproszenie do współpracy przy nowej gablocie Samorządu Uczniowskiego.
  • Każda klasa zobowiązana jest do przedstawienia przynajmniej jednej propozycji działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 na kolejne zebranie SU (październik).
  • Informacja na temat akcji „Oddaj garnitur”.
  • „Bank Talentów”.
  • Informacja o sprzedaży kalendarzyków/pomocy naukowych.

Każdy przedstawiciel klasy został zobowiązany do przedstawienia swojej klasie na najbliższej godzinie wychowawczej powyższych informacji.

stopka