Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN

Logo

Dyplom

W pierwszym okresie 2019/2020:

Wolontariusze pomagali podopiecznym świetlicy środowiskowej działającej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej (pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, spędzanie wspólnie wolnego czasu, zebranie i przekazanie paczek świątecznych).

Wolontariusze zorganizowali dla uczniów i rodziców naszej szkoły kiermasz ciast świątecznych.

foto

 

WOLONTARIAT – I okres 2018/2019

W Szkolnym Kole Wolontariuszy działa obecnie 18 uczniów, w przeważającej większości są to uczniowie klas pierwszych. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie, do tej pory odbyło się 7 spotkań.

W pierwszym okresie 2018/2019 wolontariusze zorganizowali i brali udział
w następujących akcjach:

 • w ramach akcji charytatywnej dla absolwenta Szkoły pomagali w organizacji i przeprowadzeniu kiermaszu ciast. Dobrowolne datki przeznaczone zostały na zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy dla wspieranego przez nas ucznia,
 • wolontariusze zaangażowali się w pomoc dla podopiecznych świetlicy środowiskowej działającej przy Caritas Archidiecezji Katowickiej. Systematycznie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, spędzają z nimi wolny czas, pełnią opiekę w czasie zajęć prowadzonych w świetlicy,
 • wolontariusze zorganizowali zbiórkę materiałów piśmienniczych oraz gier dla podopiecznych ze świetlicy środowiskowej,
 • członkowie Szkolnego Koła Wolontariuszy wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowali Szkolny Kiermasz Świątecznej Pomocy.
 • zaangażowali się w przygotowania akcji „Wigilia dla samotnych”,
 • wolontariusze realizują projekt społeczny „ Młode ręce łączy serce”, który jest prowadzony w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Celem projektu jest pomoc dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych na terenie Katowic poprzez organizację spotkań grupowych dających radość z nauki i wprowadzających dobrą atmosferę, pozytywne relacje rówieśnicze,
 • wolontariusze opracowali swoje logo, dbają o gablotę, w której umieszczane są informacje o pracy i osiągnięciach Szkolnego Koła Wolontariuszy.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariuszy: Panie Danuta Snarska i Tatiana Zych

 

Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN

 

Plakat Plakat

Szkolny Kiermasz Świątecznej Pomocy - 19 XII 2018 

Kiermasz Kiermasz


Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Szkolne Koło Wolontariuszy działa w naszej szkole czwarty rok z inicjatywy i pod kierunkiem psychologów szkolnych Pani Danuty Snarskiej i Pani Tatiany Zych.

Członkami koła są uczniowie klas od I do IV zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny ), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Praca wolontariusza w Szkolnym Kole Wolontariuszy stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości, pozwala na rozwijanie umiejętności, przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych kontaktów, znajomości, uczy też pracy. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.

Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy m.in.:

 • pomoc dzieciom w nauce i spędzanie z nimi wolnego czasu w zaprzyjaźnionej świetlicy środowiskowej
 • „ mikołajki” dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zbieranie maskotek i materiałów piśmienniczych dla dzieci z Domu Dziecka,
 • kiermasz bożonarodzeniowy,
 • odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej w Katowicach-Janowie.

DOŁĄCZ DO NAS! CZEKAMY NA CIEBIE!

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariuszy odbywają się w środy o godz. 14 15.

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych pomocą.

 

stopka