Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Szkolne Koło Wolontariuszy działa w naszej szkole czwarty rok z inicjatywy i pod kierunkiem psychologów szkolnych Pani Danuty Snarskiej i Pani Tatiany Zych.

Członkami koła są uczniowie klas od I do IV zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny ), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Praca wolontariusza w Szkolnym Kole Wolontariuszy stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości, pozwala na rozwijanie umiejętności, przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych kontaktów, znajomości, uczy też pracy. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.

Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy m.in.:

  • pomoc dzieciom w nauce i spędzanie z nimi wolnego czasu w zaprzyjaźnionej świetlicy środowiskowej
  • „ mikołajki” dla dzieci niepełnosprawnych,
  • zbieranie maskotek i materiałów piśmienniczych dla dzieci z Domu Dziecka,
  • kiermasz bożonarodzeniowy,
  • odwiedziny pacjentów przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej w Katowicach-Janowie.

DOŁĄCZ DO NAS! CZEKAMY NA CIEBIE!

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariuszy odbywają się w środy o godz. 14 15.

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych pomocą.

Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN

stopka