Wychowawcy klas 2020/2021

 

LP.

KLASA

NAZWISKO i IMIĘ WYCHOWAWCY

1.

1AF

Kiszka Jarosław

2.

1BK

Sawicka Edyta

3.

1C

Składowska Joanna

4.

1D

Wandzioch Ewa

5.

1EI

Sowa Daniel

6.

1G

Juraszczyk Karol

7.

1J

Pownug Łukasz

8.

1M

Janiszewska Małgorzata

9.

2an

Czerniejewski Piotr

10.

2bk

Ostrowska Katarzyna

11.

2c

Grec Grażyna

12.

2d

Tomecka Małgorzata

13.

2e

Drabik Grzegorz

14.

2g

Stawowski Mirosław

15.

2AN

Szynalska Ewa

16.

2BK

Światłoń Anna

17.

2C

Stachurka Krzysztof

18.

2D

Wileczek Rafał

19.

2EF

Stańko Iwona

20.

2G

Pinkowski Grzegorz

21.

3an

Jawoszek Magdalena

22.

3b

Komoniewska Anna

23.

3c

Dziedzic-Szymińska Beata

24.

3d

Lorenc Anna

25.

3e

Gruszka Andrzej

26.

3fk

Kaczmarczyk Ewa

27.

3g

Iwański Adam

28.

4a

Suter-Chmielewska Joanna

29.

4b

Zając Anna

30.

4c

Pawłowska Małgorzata

31.

4d

Mazurek Justyna

32.

4e

Polak-Opałka Magdalena

33.

4fk

Król Elżbieta

34.

4g

Stawowski Bartosz

35.

4n

Burdach Anna

 

stopka