Wychowawcy klas 2021/2022

 

LP  Klasa Nazwisko i imię
1 1AE Polak-Opałka Magdalena
2 1BK Szwedor Magdalena
3 1CFN Łyczka Marta
4 1D Pilch Marzena
5 1G Pawłowska Małgorzata
6 2AF Kiszka Jarosław
7 2BK Sawicka Edyta
8 2C Składowska Joanna
9 2D Wandzioch Ewa
10 2EI Sowa Daniel
11 2G Juraszczyk Karol
12 2J Pownug Łukasz
13 2M Janiszewska Małgorzata
14 3an Czerniejewski Piotr
15 3bk Ostrowska Katarzyna
16 3c Grec Grażyna
17 3d Tomecka Małgorzata
18 3e Drabik Grzegorz
19 3g Stawowski Mirosław
20 3AN Szynalska Ewa
21 3BK Światłoń Anna
22 3C Stachurka Krzysztof
23 3D Stawowski Bartosz
24 3EF Stańko Iwona
25 3G Pinkowski Grzegorz
26 4an Jawoszek Magdalena
27 4b Komoniewska Anna
28 4c Dziedzic-Szymińska Beata
29 4d Lorenc Anna
30 4e Gruszka Andrzej
31 4fk Kaczmarczyk Ewa
32 4g Iwański Adam

 

stopka