STYPENDIUM „ŚLASKIE. INWESTUJEMY W TALENTY PLUS”

 

Drogie uczennice, drodzy uczniowie,

z przyjemnością zapraszamy Was do udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/2024, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty PLUS – I edycja”.

Termin naboru został ustalony na okres: od 13 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r.

Link do strony stypendium:

https://efs-stypendiaplus.slaskie.pl/?fbclid=IwAR0_U_YBWRNv-xn6nLQpFiyGyftDcV7q2PLlJpaRsCz0mx7HOQVOQgRmc4s

Jak - krok po kroku - złożyć wniosek:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja. Znajdziesz tam obowiązkowe kryteria, które każdy uczeń/uczennica musi spełnić. Link do Regulaminu znajdziesz TUTAJ
  2. Wypełnij i wygeneruj elektroniczny wniosek w aplikacji. Przygotowanie wniosku jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie internetowej projektu. Wygenerowanie wniosku w formacie PDF będzie możliwe po rejestracji w aplikacji oraz wypełnieniu wszystkich pól. Link do aplikacji znajdziesz na stronie z linku.
  3. Przygotuj świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i dokumenty związane z dochodem rodziny. Wykaz dokumentów niezbędnych do aplikowania zamieściliśmy w § 4 Regulaminu.
  4. Przygotuj – jeżeli Cię to dotyczy – dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, np. zaświadczenie z konkursu/olimpiady/turnieju lub orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Zaloguj się na platformie elektronicznej ePUAP.
  6. Wygenerowany wniosek w formacie PDF wraz z załącznikami podpisz za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Jeśli nie jesteś pełnoletni/pełnoletnia, wniosek podpisuje Twój rodzic lub opiekun prawny.
  7. Podpisane dokumenty wyślij na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego ePUAP: /UMWSL/skrytka
  8. Czekaj na ogłoszenie wyników naboru, które zostaną podane na stronie internetowej projektu.

Ważne informacje:

- Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data jego wpływu na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka.

- Wnioski złożone w jakiejkolwiek innej formie, niż przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP, jak również te dostarczone przed terminem lub po terminie zostaną ocenione negatywnie.

- Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów. W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przyznanie stypendiów dla 1 000 uczniów!

- Stypendysta/Stypendystka jest zobowiązany/a do zrealizowania Planu Rozwoju Ucznia/Uczennicy, w roku szkolnym, na który przyznawane będzie stypendium. Plan Rozwoju Ucznia/Uczennicy będziesz zobowiązany złożyć po ogłoszeniu listy rankingowej przyznanych stypendiów. 

Wnioskodawcy mają obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z Regulaminem przyznawania stypendium oraz Regulaminem użytkownika aplikacji.

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA WASZE WNIOSKI!

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

 

 

 

stopka