Technik informatyk

Technik InformatykWykształcenie techniczne nadal pozostaje atrakcyjne dla pracodawców i gwarantuje tym samym zatrudnienie. Odczuwa się coraz większy brak fachowców, posiadających gruntowne wykształcenie w branży informatycznej. Jeśli więc interesujesz się: komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, tworzeniem stron www oraz administrowaniem sieci - ten kierunek czeka właśnie na Ciebie.

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: posługiwania się systemami operacyjnymi, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, doboru i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, pracy przy projektowaniu, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych, projektowania baz danych, tworzenia stron internetowych, programowania.

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych firm, ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnych przedsiębiorstw oraz jako informatycy prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika informatyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik informatyk:

- administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
- tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
informatyka

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka

 

stopka