Uroczystość „TU RODZIŁA SIĘ POLSKA”

Logo

W przededniu Święta Niepodległości, 8 listopada, uroczyście obchodziliśmy ważne patriotyczne rocznice. W 2019 roku przypada 100-lecie wybuchu I Powstania Śląskiego. Dla uczczenia jubileuszy okolicznościowy spektakl, zatytułowany „Tu rodziła się Polska”, przygotowały we współpracy zespoły teatralne Śl.TZN i ZSO z Rudy Śląskiej, pod kierunkiem głównej reżyser i autorki scenariusza – Pani Anny Morajko-Fornal oraz ze strony „Śląskich” – Pani Danuty Kleinert, ks. Tomasza Kusza i Pana Pawła Zygmunta (w ramach innowacji pedagogicznej „Powstania Śląskie i my”).

Foto

W scenariuszu wyeksponowane zostało wolnościowe przesłanie polskości Górnego Śląska, towarzyszące dążeniom Ślązaków i kolejnym zrywom powstańczym. W prologu występu usłyszeliśmy trafne słowa:

„Ta ziemia – to nie jest zwykła ziemia,
Ta historia – to nie jest zwykła historia,
Ta przeszłość – to nie jest zwykła przeszłość,
Ta polskość – to nie jest … łatwa polskość” 

Foto Foto

Skrót dziejów trzech walk o przynależność do Polski, po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości, ukazany został przez pryzmat dokonań powstańczych herosów i cierpień śląskich kobiet, matek, żon, narzeczonych. Przypomniano epizod z 15 sierpnia 1919 roku, kiedy żołnierze Grenzschutzu zmasakrowali górników kopalni „Mysłowice”, dopominających się o należną im wypłatę. Strajki w górnośląskich kopalniach poprzedziły wzniecenie I Powstania Śląskiego.

Foto Foto

„Puść mnie matko do powstania” – prosi młody synek, który chce walczyć w obronie polskiej mowy, wiary i tożsamości.

„Do Bytomskich Strzelców” … zginął ojciec, brat, syn i śląska ziemia zapłakała kobiecymi łzami.

Foto Foto

Nastało kolejne lato i rozległy się strzały II powstania przeciwko niemieckiemu terrorowi na Górnym Śląsku. Zilustrowane zostało tragedią matki, która straciła dwóch synów, oraz wypowiedziami Wojciecha Korfantego o zabiegach dyplomatycznych, podejmowanych na korzyść Śląska.

Foto Foto

 

 

„Rota Ślązaków”

Nie damy Ślązka, skąd nasz ród,
gdzie dom nasz, próg ziemicy
śląscy żołnierze, śląski lud,
górale i górnicy (…)

Naszą ta ziemia, w polskiej krwi
zbroczona i w łzach wojny,
nasz jest ten węgiel, w którym lśni
pot naszej pracy znojnej,
nie sięgnie po nie nigdy wróg,
tak nam dopomóż Bóg

(…)

Ojczyzno święta! kraju nasz!
z tobą nam żyć, umierać!
niezłomnie stoi śląska straz,
Polsko, twa wierna czeladź!
zabrzmi i dla nas złoty róg,
tak nam dopomóż Bóg!

(słowa: Józef Relidzyński, 1920)

 

Obiekt ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
Obiekt ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Po niekorzystnym wyniku plebiscytu powstańcy położyli swoje życie na szali zaciętych walk w III Powstaniu Śląskim. „A to życie dla tak wielu miało 17, 18, 19 lat…” W III powstaniu wzięło udział 60 tysięcy Polaków, zginęło 1220, do Polski przyłączono 30 % spornego terenu i 46 % ludności. Cud nad Odrą dał Polsce Śląsk.

Foto Foto

„To tutaj, na Śląsku, w latach 1919 – 1920 – 1921 rodziła się Polska”

logo

Słowami pieśni „Opowiedzcie wiatry” artyści zwieńczyli niezwykle poruszający serca występ. Wielkie brawa!

Foto Foto

Przypieczętowaniem uroczystości było odśpiewanie – jak w ubiegłym roku – „Mazurka Dąbrowskiego”.

Dyplom

Podczas akademii w Śl.TZN gościliśmy przedstawicieli władz oświatowych miasta: Panią Grażynę Burek, Panią Renatę Habrykę, Panią Agnieszkę Lis.

Foto

10 listopada o godz. 12.00 w kościele NSPJ OO. Oblatów w Katowicach Koszutce zespół wystąpił z przedstawieniem dla środowiska lokalnego.

Foto Foto Foto

Natomiast 12 listopada zaprezentowano „Tu rodziła się Polska” młodzieży szkół z Rudy Śląskiej w Domu Kultury w Bielszowicach.

Foto Foto Foto Foto

Oba występy przyjęte zostały entuzjastycznie! Słowa pochwały za przeżycia estetyczne i emocjonalne oraz podziękowania kierujemy pod adresem zarówno realizatorów, jak i wykonawców! 

Fotoreportaż – zobacz w GALERII

stopka