V FORUM SAMORZĄDÓW

 

V Forum Samorządów Uczniowskich katowickich szkół średnich - sprawozdanie z wideokonferencji

Dnia 22 października 2020 roku od godziny 10:00 na platformie Microsoft Teams odbyło się V Forum Samorządów Uczniowskich, organizowane przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach.

Tematem tegorocznego forum było Nauczanie zdalne a działalność samorządów. Poruszone zostały tematy e-learningu w szkołach, wymiana opinii na temat najlepszych rozwiązań dla nauczania zdalnego, debata dotycząca największych wyzwań i problemów związanych z takim typem kształcenia oraz miejsce samorządów uczniowskich w realiach szkoły online.

Podczas spotkania oprócz gospodarzy obecni byli przedstawiciele następujących szkół:

- II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach,
- III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach,
- IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach,
- X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego,
- ZSTiO nr 3 im. E. Abramowskiego.

Spotkanie rozpoczęło słowo powitania Dyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych Pani Anety Łosiewicz, która – nawiązując do postaci Janusza Korczaka – podkreśliła, jak ważna jest samorządność młodych ludzi.

Następnie każda ze szkół przedstawiła przebieg nauczania zdalnego w swoich placówkach, skupiając się na wykorzystywanych platformach komunikacyjnych, aplikacjach, relacjach uczeń-nauczyciel oraz napotkanych trudnościach. Wyciągnięto wniosek, że nauczyciele i uczniowie chcą i zamierzają uczyć się korzystania z nowych technologii. Jednogłośnie stwierdzono, że kluczem do owocnej współpracy jest wzajemna pomoc, szacunek oraz zaangażowanie w zajęcia online. Następnie ocenie poddano wykorzystywane do prowadzenia zajęć komunikatory, wśród, których znalazły się Microsoft Teams, G Suite oraz Google Classroom. W wyniku dyskusji i porównania platform stwierdzono, że najlepszym z nich pod kątem szkolnictwa, ze względu na oferowane funkcje i stabilność, jest Microsoft Teams.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja traktująca o stosowaniu pomocnych w nauce, dodatkowych aplikacji e-learningowych. Jednogłośnie stwierdzono, iż są świetną pomocą naukową, z której chętnie korzystają uczniowie oraz coraz chętniej nauczyciele. Aplikacje te uzupełniają i pomagają utrwalić przepracowany na lekcjach materiał. Co więcej, są dobrym rozwiązaniem w przypadku potrzeby opanowania dużej partii materiału. Uczestnicy forum zwrócili uwagę na fakt, iż tego typu aplikacje najlepiej sprawdzają się w przypadku przedmiotów językowych oraz tych, które wymagają pamiętania wielu pojęć. Przedstawiciele samorządów doszli do wniosku, że ze względu na oferowane funkcje i przyjazność interfejsu użytkownika wśród wielu dostępnych obecnie aplikacji najlepsze to: Quizlet, Inst.Ling i Testportal.

Dalszym punktem konferencji była analiza danych, zebranych na podstawie ankiety w jednej z katowickich szkół. Ankieta przeprowadzona została wśród uczniów i dotyczyła największych obaw przed zdalnym nauczaniem. Okazuje się, że uczniowie najbardziej boją się zbyt dużej ilości zadawanych prac podczas lekcji online, braku wyrozumiałości wobec ich sprzętu komputerowego oraz obowiązku stosowania kamery internetowej. Wielu uczniów wyraża również obawy względem nauczania hybrydowego, w którym to tydzień stacjonarnej nauki równałby się codziennym sprawdzianom. Uczniowie szkół technicznych martwią się również o realizację przedmiotów zawodowych.

Ostatnim podjętym tematem była rola i możliwości działania samorządów uczniowskich przy nauczaniu zdalnym. Dyskusji poddana została realizacja projektów rozpoczętych przed pandemią, takich szkolny merch, projekty rewitalizacyjne, zbiórki charytatywne czy imprezy okolicznościowe. Na podstawie rozmów stwierdzono, iż – niestety – wiele z tych działań nie jest możliwe do dalszej realizacji bez stacjonarnej pracy szkoły. W efekcie, uczestnicy forum skupili się na działaniach, które można rozwijać przy użyciu dostępnych technologii. Wywnioskowano, że podstawą jest komunikacja, stąd podkreślono ogromną rolę aktywnego prowadzenia social-mediów. Mimo warunków epidemiologicznych, dzięki płatnościom online oraz możliwości bezpośredniej przesyłki, stwierdzono, że rozprowadzanie szkolnego merchu jest wciąż możliwe. Przedstawiciele szkół zadali sobie pytanie: „W jaki sposób umacniać poczucie wspólnoty wśród uczniów podczas nauczania zdalnego?”. Odpowiedzią na to pytanie okazało się tworzenie szkolnych serwerów popularnych gier, prowadzenie stron typu „spotted” czy serwerów komunikacyjnych na platformach typu Discord czy TeamSpeak.

Na zakończenie spotkania podsumowane zostały wszystkie omówione zagadnienia oraz najlepsze rozwiązania dla nauczania zdalnego. Podjęto również decyzję o założeniu grupy na popularnym komunikatorze, w skład której wchodzą przedstawiciele katowickich szkół. Dzięki temu rozwiązaniu samorządy pozostają w kontakcie oraz otwiera ono drzwi na podjęcie międzyszkolnej współpracy.

 

Sprawozdanie opracował: Michał Porzuc,

Przewodniczący SU Śl.TZN – Technikum nr 17

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka