WSPÓŁPRACA Śl.TZN/JSWI/PAR

 

TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA: Śl.TZN, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA INNOWACJE, PRZEMYSŁOWA AKADEMIA ROZWOJU

Logo

Głównym celem współpracy jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności przemysłowej oraz rozwijanie umiejętności technicznych i kompetencji miękkich. Zdobyte doświadczenie zawodowe ma zwiększyć szanse uczniów na rynku pracy.

Koordynatorem z ramienia Śl.TZN jest Pan Daniel Sowa

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnej współpracy!

WSPÓŁPRACA JSWI/PAR/ Śl.TZN – Wycieczka na AGH Kraków

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie klasy 3g kształcący się w zawodzie technik mechatronik, przy współpracy z JSW Innowacje i Przemysłową Akademią Rozwoju, uczestniczyli w wycieczce na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Foto

W ramach wycieczki uczniowie brali udział w warsztatach „Design Thinking” rozwijających kreatywne myślenie oraz pracę w zespole. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną AGH oraz mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Logo  Logo  Logo  Logo  Logo  Logo

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa.

 Logo  Logo  Logo  Logo

 

WSPÓŁPRACA JSWI/PAR/ Śl.TZN – Spotkanie w Śl.TZN

Dnia 14 czerwca 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach trójstronnej współpracy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej Innowacje oraz Przemysłowej Akademii Rozwoju.

W ramach pierwszego spotkania organizacyjnego uczniowie klasy 2g, technik mechatronik, zostali zapoznani z założeniami współpracy oraz zostali wprowadzeni do zasad działania platformy e-learningowej, z której będą korzystać podczas projektu.

Foto Foto Foto Foto Foto

stopka