UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zakończenie roku 

Akademia na zakończenie roku szkolnego miała miejsce 24 czerwca, w upalny ostatni piątek miesiąca. O godz. 8.30 w szkolnej auli zgromadziły się klasy III, a o godz. 10.30 – klasy I i II.

Foto Foto

 

Gościliśmy zaproszone osoby: przedstawiciela Akademii EL12 Pana Rafała Gryca, przedstawicieli firmy FUJITSU: Panią Aleksandrę Browarską – Królicką – Dyrektor Działu HR, Panią Martę Tylak – RIM Team Manager, członka zespołu projektowego P-Tech, Panią Klaudię Czopik – Senior Project Manager, członka zespołu projektowego P-Tech, Panią Katarzynę Burchardt – Associate Quality Assurance Specialist – Trenerkę P-Tech, Pana Piotra Wójcickiego – Technical Team Leader, Trenera i członka zespołu projektowego P-Tech oraz Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Śl.TZN Pana Lecha Banasika.

Foto

 

Oficjalna część uroczystości – zgodnie z ceremoniałem szkolnym – rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Śl.TZN i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz wygłosiła przemówienie podsumowujące osiągnięcia uczniów i szkoły w roku szkolnym.

Foto

 

Kolejno przedstawiciel Akademii EL12 wręczył nagrody uczniom biorącym udział w rywalizacji w ramach Akademii EL12:

Bartoszowi Piturze – klasa 4d za zdobycie 6216 pkt
Dawidowi Pałusce – klasa 2BK za zdobycie 6006 pkt
Pascalowi Kucy – klasa 3bk za zdobycie 5453 pkt
Klaudii Łasak – klasa 2BK za zdobycie 5031 pkt
Wojciechowi Błaszczykowi – klasa  3BK za zdobycie 4156 pkt
Franciszkowi Bebłotowi – klasa 3g za zdobycie 3175 pkt

 

Foto

 

Pan Lech Banasik, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Śl.TZN, wręczył Złotą Tarczę najlepszemu Absolwentowi naszej szkoły w roku 2021/2022, Dominikowi Hołubaszowi z klasy 4g, Złota Tarcza przyznawana jest za osiągnięcie najwyższej średniej. Dominik Hołubasz uzyskał średnią ocen 5,39.

Foto

 

Podczas uroczystości dla klas młodszych przedstawicielka FUJITSU Pani Aleksandra Browarska -Królicką zabrała głos i nastąpiło wręczenie certyfikatów uczniom z klasy ID i II D za uczestnictwo w programie P-Tech.

Foto

Natomiast Dyrekcja i Wychowawcy gratulowali uzyskania świadectwa z wyróżnieniem oraz „Tarczy z Laurem” licznej rzeszy uczniów: 

klasa 1BK – Mateusz Czarnota, Tobiasz Sławik, Wojciech Stępień;
klasa 1CFN – Robert Balion;
klasa 1D – Piotr Kajor, Bartosz Kasprzyszyn, Oliwier Kopycki, Miłosz Miksa, Konrad Nowak,
Michał Okoń, Bartosz Stawinoga, Mateusz Zając;
klasa 1G – Przemysław Tabor;

 

Foto Foto Foto Foto

 

klasa 2BK – Łukasz Holon + „Tarcza z Laurem”;
klasa 2C – Anna Bacik, Agata Banaś, Adrianna Fuklin, Wiktoria Hornik, Wiktoria Kieruzel, Paulina Polk – wszystkie uczennice otrzymały ponadto „Tarcze z Laurem”;
klasa 2D, wyróżnieni i uhonorowani „Tarczą z Laurem”: Franciszek Bartke, Szymon Bartosik, Bożena Borowska, Łukasz Hetman, Malwina Jarosz, Konrad Kwiecień, Piotr Łopatkiewicz, Maciej Neugebauer, Bartosz Opalla, Michał Skrzyczek, Maja Szczepańska, Michał Śladowski oraz  świadectwa z wyróżnieniem: Maciej Bartosik, Krzysztof Elmrych, Paweł Kowalczyk, Szymon Kulesza, Adam Piper, Piotr Sersan, Szymon Słupik;
klasa 2G – Patrycja Botor + „Tarcza z Laurem” i Szymon Laufer;
klasa 2J – Natalia Grzebieluch + „Tarcza z Laurem”

 Foto Foto Foto Foto Foto

 

klasa 3AN – Jakub Lipart i Jakub Lipa;
klasa 3BK - Wojciech Błaszczyk, Paweł Grzesik + „Tarcza z Laurem”, Rafał Grund, Maciej Szarowicza + „Tarcza z Laurem”, Piotr Urbańczyk + „Tarcza z Laurem”;
klasa 3C – Evin Gorer, Małgorzata Gronowska, Karolina Piekarczyk, Aldona Skalska;
klasa 3D – świadectwa z wyróżnieniem i „Tarcze z Laurem”: Marta Bekierz, Szymon Jankowski, Bartosz Kruczek, Jakuba Lara, Mateusz Sment, Piotr Zdebik, a świadectwa z wyróżnieniem: Michał Klimontko, Weronika Michalska, Zofia Moric, Jakub Orłowski, Radosław Pela, Piotr Sączewski, Zuzanna Szafraniec, Michał Szendzielorz, Wiktor Szewczyk, Jan Wołczyński;
klasa 3EF – Piotr Dymarz oraz „Tarcze z Laurem” dla Artura Heindenreicha, Bartosza Holeczka, Jakuba Klimka, Krzysztofa Krzeszowskiego;
klasa 3G – Wiktor Dzierka, Robert Galuba, Karol Korczak, Kornelia Kot, Andrzej Krzysztofik, Wiktoria Lipińska, Maciej Piofczyk, Konrad Poremski, Szymon Siwiaszczyk, Julian Stempkowski, Kacper Zielonka oraz świadectwa z wyróżnieniem i „Tarcze z Laurem”: Dawid Krajcarz, Szymon Krzemiński, Igor Piontek, Maksymilian Zych;

Foto Foto Foto Foto Foto

 

klasa 3an – Karol Galas, Paweł Langer, Karol Płaszczyk + Tarcza z Laurem”, Szymon Przemielewski + „Tarcza z Laurem”;
klasa 3bk – Marek Graliński;
klasa 3c – Julia Botor;
klasa 3d – Bartosz Bagiński, Mateusz Bagiński, Łukasz Dragon, Bartosz Kukowka + „Tarcza z Laurem”, Kacper Olszowski + „Tarcza z Laurem”, Barbara Pandzich, Adrian Soboszek + „Tarcza z Laurem”, Mateusz Ślązak, Karol Uciecha, Jakub Więcek, Marcjan Zawadzki + 'Tarcza z Laurem”;
klasa 3g – świadectwa z wyróżnieniem i „Tarcza z Laurem”: Szymon Adamaszek, Bartosz Brandt,  Maciej Cichy, Przemysław Grabowski, Łukasz Hartmann, Krzysztof Latusek, Patryk Sekuła, Marek Sikora, Maciej Szyndler, a świadectwa z wyróżnieniem: Franciszek Bebłot, Nikolaus Chołaj, Michał Gdesz, Adam Kopeć, Kacper Kozar, Mateusz Mateja, Maciej Piętka, Rafał Pypłacz, Wojciech Wosek.

Foto Foto Foto Foto Foto

 

Za udział w różnych konkursach i turniejach nagrodzeni zostali:
- za zajęcie I miejsca w szkolnym Konkursie Literackim dla Młodych Twórców pod hasłem „Gęsie Pióro” - Wiktoria Jarosz z klasy 2C ex aequo z Karoliną Piekarczyk z 3C.;
- za zajęcie I i III miejsca w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Dlaczego klasycy” – Inspiracje kulturą antyczną w poezji współczesnej – Wiktoria Kieruzel z 2C – I miejsce, Magdalena Łatak z 1CFN – III miejsce.
- za zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii – Bartosz Bagiński z 3d, II miejsca – Franciszek Bartke z 2D;
- za zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Literackim dla klas trzecich pod hasłem “Wielcy romantycy” nagrody odebrali uczniowie z klasy 3G Szymon Siwiaszczyk i Karol Korczak;
- w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” I miejsce w szkole zajął Konrad Poremski, II miejsce Andrzej Krzysztofik z klasy 3G;

Foto Foto Foto Foto

 

- za udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego FOX: wynik bardzo dobry otrzymał Jakub Więcek z klasy 3d, wyróżnienie zdobyli Mateusz Bagiński i Mateusz Ślązak – klasa 3d oraz Mateusz Kędziora – klasa 2BK
- w Szkolnym Konkursie Matematycznym następujący uczniowie: Przemysław Tabor – klasa 1G w kategorii klas I zajął I miejsce, Bożena Borowska – klasa 2D – w kategorii klas II – wyróżnienie, Maksymilian Zych – klasa 3G – I miejsce w kategorii klas III

 

Foto Foto Foto Foto

 

Nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe z okazji Dnia Sportu: w piłce nożnej klasa 3bk, w siatkówce klasa 2M, w koszykówce 3g, w tenisie stołowym 1 miejsce zdobyła uczennica klasy 3G Kornelia Kot, 2 m-ce Bartosz Opalla z klasy 2D, III miejsce Tomasz Gąsiorowski z klasy 2J; w unihokeju I miejsce zdobyła klasa 2M

Foto Foto

 

Nagrody za udział w konkursach przedmiotowych z języka niemieckiego otrzymali:

- Karol Korczak z klasy 3G, Wiktoria Hornik z klasy 2C – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund”
- za zajęcie II miejsca Paweł Grzesik i Piotr Urbańczyk klasy 3BK – Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Schweiz – Kantonenland”;
- Konkurs realioznawczy z języka niemieckiego „Współczesna muzyka niemiecka” - wyróżnienia dla uczniów: Paweł Grzesik 3BK, Jan Wołczyński 3D, Maksymilian Zych 3G, Franciszek Bebłot 3g
- Konkurs realioznawczy z języka niemieckiego „Klasyczna muzyka niemiecka” - wyróżnienia: Maja Obiały 1C, Jakub Ziebura 1G, Piotr Manowski 2BK, Dawid Pałuski 2BK;
- Konkurs „Wiedzy o muzyce niemieckojęzycznej” - wyróżnienia dla uczniów: Wojciecha Cyganka 1D, Bartosza Kasprzyszyna 1D, Tomasza Gąsiorowskiego 2J;
- Występ instrumentalny twórcy niemieckojęzycznego – wyróżnienia dla uczniów: Wiktorii Hołubasz 1C, Franciszka Hoszka 1D, Macieja Barczyka 2J, Bartosza Książka 2J, Michała Lemanowicza 2J

Foto Foto Foto

 

Pani Anna Burdach – opiekunka Samorządu Uczniowskiego – oraz Przewodniczący Zarządu SU Mateusz Sment przekazali na ręce przewodniczących klas nagrody za szkolny konkurs na SUPERKLASĘ. SUPERKLASĄ Śląskich Technicznych Zakładów  Naukowych w roku szkolnym 2021/ 2022 została klasa 3D, II miejsce zajęła klasa 2D, III miejsce zdobyła klasa 3G

Foto Foto

 

Fundatorem nagrody pieniężnej dla zwycięskich klas, jak również wszystkich nagród książkowych, jest Rada Rodziców Śl.TZN.

Olbrzymimi brawami pogratulowaliśmy wyróżnionym i nagrodzonym uczniom.

Następnie sceną zawładnął zespół muzyczny „Fajrant”, który wprowadził nas w dobry, wakacyjny nastrój.

Foto Foto

 

Akademię przygotowały: Panie Anna Światłoń i Grażyna Grec z klasami 3BK i 3c

 

Foto

 

stopka