WYKŁAD

 

  • WYKŁAD

Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Szymona Cegielskiego z Suez Polska, Dyrektora ITPOK w Poznaniu.

Wykład odbędzie się 18.03.2019 o godzinie 14.00, w auli 100B Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Prelegent kieruje pracą obiektu, który rocznie przekształca termicznie bez mała 210 000 ton odpadów, z których produkuje się 300 370 GJ energii cieplnej oraz 112 546 MWh energii elektrycznej.

Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w sektorze gospodarki odpadami, który jest zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
W swoim wystąpieniu pt.: "Partnerstwo publiczno-prywatne jako model współpracy Samorządu i Partnera Prywatnego" nasz Ekspert przedstawi budowę i funkcjonowanie ITPOK z perspektywy dyrektora kontraktu, a obecnie dyrektora obiektu.

Kolegium Dziekańskie
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej

 

stopka