Dni Otwarte Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

 

  • Dni Otwarte Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Plakat

Zapraszamy na tegoroczne Dni Otwarte Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, stanowiące integralną część Chorzowskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 1 kwietnia 2019 na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Kampusie Chorzowskim Uniwersytetu Śląskiego.

Dni Otwarte stanowić będą unikalną okazję poznania oferty dydaktycznej Instytutu Fizyki, naszego zorientowanego na badania naukowe sposobu kształcenia studentów oraz naszej „kuchni badawczej” – najnowocześniejszych laboratoriów – oraz prowadzonych przez nas badań od kosmologii i teorii cząstek elementarnych po nanotechnologię, biofizykę leków oraz fizykę medyczną.

Najważniejsze jednak, że Dni Otwarte będą stanowić platformę wymiany opinii i doświadczeń. Bardzo liczymy, że rady i wskazówki Odwiedzających pozwolą nam – w odpowiedzi na wciąż zmieniające się potrzeby – ulepszyć naszą ofertę dydaktyczną.

Szczegółowy plan Dni Otwartych można znaleźć na stronie: www.fizyka.us.edu.pl/dzien-otwarty.

 

stopka