STRATEGICZNO - EKONOMICZNE GRY ZESPOŁOWE

 

  • STRATEGICZNO - EKONOMICZNE GRY ZESPOŁOWE

Szanowni Państwo zapraszamy na: 

I. STRATEGICZNO - EKONOMICZNE GRY ZESPOŁOWE, JAKO ELEMENT SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO 
Termin: 08.05.2019 godz. 14:00 - 17:00 Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach , 
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 

NIEODPŁATNE 

ADRESACI: szkolni doradcy zawodowi w szkołach podstawowych (kl.VII-VIII) 
oraz w szkołach ponadpodstawowych, nauczyciele realizujący zagadnienia doradztwa zawodowego na swoich przedmiotach i zajęciach 

PROGRAM: 
I. Wykorzystanie gier: 
1.„Chłopska szkoła biznesu" 
2. „Magneto" 
w celu określenia predyspozycji przedsiębiorczych, negocjacyjnych, strategicznych oraz ról przyjmowanych w grupie
II. Ćwiczenia i testy pozwalające na określenie ról grupowych, strategii itp. 

Zapisy wyłącznie on-line: https://womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=208463/  

II. MOBILNOŚĆ, PARTNERSTWA, INNOWACJE – PODNOSZENIE KWALIFIKACJI 
I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

Termin: 15.05.2019 godz. 14:30 - 17:00 Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach , ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 

NIEODPŁATNE 

ADRESACI: doradcy zawodowi w różnych typach szkół i placówek, kadra kierownicza oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Korzyści dla uczestnika: Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób skorzystać z programów oferowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i jak to może wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkół, szczególnie w kontekście przygotowania młodych ludzi do dalszego kształtowania własnej ścieżki rozwoju. Ponadto będzie możliwość porozmawiać 
i dopytać o szczegóły pracowników FRSE. 
Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia doskonalenia zawodowego. 

PROGRAM
14.30 -15.30 Otwarcie konferencji Mobilność, partnerstwa, innowacje – w jaki sposób FRSE wspiera kadrę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych oraz uczniów w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 
15.30 -16.00 Mobilność zawodowa nauczycieli: kursy doskonalenia zawodowego, job shadowing – warsztat praktyczny. 
16.00 – 16.15 Przerwa 
16.15 – 17.00 Portfolio Europass i jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego – pakiet edukacyjny „Papiery do kariery”. 

Zapisy wyłącznie on-line: https://womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=212135/  
Serdecznie zapraszamy! 

stopka