ZAPROSZENIE NA WOLONTARIAT

 

  • ZAPROSZENIE NA WOLONTARIAT

18 maja 2019 roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje VIII edycję Gry Miejskiej pod hasłem „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II NASZYM PRZEWODNIKIEM” w Katowicach, w Parku Kościuszki.

Z tej okazji poszukujemy na ten dzień wolontariuszy, którzy zechcieliby poświęcić swój czas i siły na wspólną zabawę z uczestnikami. Zadaniem wolontariusza będzie pomoc w przeprowadzaniu konkurencji i zadań dla uczestników w wyznaczonych punktach, do których docierać będą drużyny. Każdy wolontariusz otrzyma stosowne zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Jedynym wymogiem jest ukończony 16 rok życia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania się poprzez poniższy formularz: https://forms.gle/gnWTJeNWwSSw1Qyt8

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Jej ideą jest upamiętnienie Pontyfikatu Jana Pawła II poprzez promowanie nauczania Papieża i wspieranie przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Jednym z działań Fundacji jest prowadzony od samego początku jej istnienia program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Jednak najważniejszym przedsięwzięciem organizowanym przez fundację jest Dzień Papieski, mający upamiętnić Pontyfikat Świętego Jana Pawła II oraz przypomnieć Jego nauczanie. W tym dniu w całej Polsce przeprowadzana jest zbiórka publiczna. Innym ważnym dla nas wydarzeniem jest Gra Miejska, organizowana już od 8 lat.

 

stopka