Badania lekarskie

lekarz

W terminie do 18 lipca 2024 r. należy złożyć, wydane przez lekarza medycyny pracy, zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydata.
Skierowanie na badania oraz dane kontaktowe przychodni wydawane są w sekretariacie uczniowskim po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

WAŻNE! Szanowni rodzice i kandydaci, prosimy o odpowiedzialne planowanie wyjazdów wakacyjnych z uwzględnieniem terminów rekrutacji ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Proszę pamiętać, że brak złożonych dokumentów w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem kandydata i brakiem możliwości przyjęcia do szkoły w rekrutacji zasadniczej.