Technik informatyk

informatyk
Wykształcenie techniczne jest obecnie atrakcyjne dla pracodawców i gwarantuje tym samym zatrudnienie. Odczuwa się coraz większy brak fachowców, posiadających gruntowne wykształcenie w branży informatycznej. Jeśli więc interesujesz się: komputerami, programowaniem, aplikacjami internetowymi, sieciami komputerowymi - ten kierunek czeka właśnie na Ciebie.

Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: zaawansowanego posługiwania się systemami operacyjnymi Windows i Linux, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, doboru i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, pracy przy projektowaniu, instalacji i konfiguracji sieci komputerowych, projektowania baz danych, tworzenia stron internetowych, programowania w najpopularniejszych językach, np. C++, Python, JavaScript, PHP.

Absolwenci mogą pracować w specjalistycznych firmach informatycznych, działach obsługi informatycznej małych i dużych firm, ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, firmach administrujących sieciami komputerowymi, sklepach komputerowych, działach obsługi informatycznej dowolnych przedsiębiorstw oraz jako informatycy prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Co wyróżnia naszą szkołę spośród innych o podobnych profilach kształcenie to fakt, że nasi uczniowie klas informatycznych mogą uczestniczyć w międzynarodowym Programie P-Tech oraz w kursach Akademii Cisco, dzięki czemu znacząco poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w branży IT. 

Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach informatycznych lub innych technicznych.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik informatyk:

  • administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
  • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • informatyka

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka