Technik mechatronik

mechatronik
Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do projektowania, konstruowania, montażu, demontażu, programowania, użytkowania, diagnozowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i robotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na studiach kierunkowych lub innych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika mechatronika.

W chwili obecnej mechatronicy, bedący naszymi absolwentami, natychmiast po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę. Każdego roku wiele firm składa naszym uczniom propozycję pracy, którą mogą rozpocząć tuż po ukończeniu szkoły, albo nawet jeszcze w trakcie nauki.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik mechatronik:

  • montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka