Technik teleinformatyk

teleinformatyk
W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczą w zakresie bardzo zbliżonym do zawodu technik informatyk.

Uczą się instalowania, konfigurowania i wykorzystywania systemów operacyjnych Windows i Linux, obsługi oprogramowania użytkowego i diagnostycznego, doboru i konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługi urządzeń peryferyjnych, projektowania, instalacji, konfiguracji sieci komputerowych, administrowania sieciami komputerowymi. Dodatkowo przyszli teleinformatycy zdobywają umiejętności kofigurowania central telefonicznych, spawania światłowodów, konfigurowania urządzeń VoIP, itp.

Zajęcia realizowane są w przygotowanych do tego celu salach dydaktycznych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie i oprzyrządowanie.
Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Nasi uczniowie klas teleinformatycznych mogą uczestniczyć w kursach Akademii Cisco, dzięki czemu znacząco poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w branży IT. 

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach i urzędach korzystających z rozbudowanej infrastruktury komputerowej i teleinformatycznej
 • firmach montujących i sprzedających komputery,
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych,
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych,
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika teleinformatyka.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik teleinformatyk:

 • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
 • eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 • matematyka,
 • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • geografia
 • fizyka
 • matematyka