Szczególna wizyta w Śl.TZN


17 maja 2024 r. mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszej szkole Panią Katarzynę Lubnauer, wiceminister edukacji, Panią Krystynę Szumilas, posłankę na Sejm RP oraz – z ramienia władz oświatowych miasta Katowice – Panią Aleksandrę Dylę, Śląskiego Kuratora Oświaty, Pana Sławomira Witka, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, i Panią Grażynę Burek, zastępcę Naczelnika WEiS UM Katowice.

Tematem wiodącym spotkania była praca z uczniem zdolnym. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe zostały wybrane jako szkoła o wysokim poziomie nauczania, a uczniowie odnoszą sukcesy w różnego rodzaju konkursach.


Pani dyrektor Aneta Łosiewicz podczas spotkania powitalnego przedstawiła zarys działalności szkoły i jej sukcesy. Goście odwiedzili warsztaty szkolne, w których kierownictwo z nauczycielami praktycznej nauki zawodu oraz uczniowie zaprezentowali elementy procesu nauczania w zawodach w oparciu o wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej. Następnie miało miejsce spotkanie z gronem pedagogicznym, podczas którego Pani minister podkreśliła znaczenie edukacji technicznej dla ukształtowania absolwenta technikum jako człowieka kompetentnego, radzącego sobie we współczesnym świecie dzięki osiągniętej wiedzy, umiejętnościom manualnym i kompetencjom miękkim. Ponadto, odpowiadając na pytania nauczycieli, Pani K. Lubnauer nakreśliła trend zmian w szkolnictwie, dotyczący m.in. wprowadzenia edukacji zdrowotnej.


Serdecznie dziękujemy gościom za wyróżnienie Śl.TZN. Na ręce gospodarzy składamy podziękowanie za stworzenie miłej atmosfery towarzyszącej wizycie.

pamiątkowe zdjęcie gości i grona pedagogicznego (pozycja stojąca) w holu szkoły przed tablicą z napisem: 90 lat Śl.TZN i tarczą „Złote Technikum”
24
spotkanie w pokoju nauczycielskim, goście siedzący w zbliżeniu
21
wykadrowana sylwetka pani minister
23
pokój nauczycielski, spotkanie, ujęcie perspektywiczne grona siedzącego przy stołach po dwóch stronach, w centrum pani minister w trakcie przemowy
22
pokój nauczycielski, pani dyrektor wita i przedstawia delegację gości nauczycielom
20
pracownia elektroniczna: uczeń demonstruje gościom działanie urządzeń pomiarowych
19
pracownia elektryczna – w trakcie zwiedzania: pani minister, pani poseł, nauczyciel i uczeń
18
w pracowni elektrycznej, uczeń w garniturze referuje na temat zajęć pani minister i pani poseł; pani dyrektor z prawej, nauczyciel przedmiotów elektrycznych w środku
17
w trakcie rozmowy – pani poseł trzyma metalowy inicjał Śl.TZN, nauczyciel zawodu, pani zastępca naczelnika
16
goście, pani dyrektor – rozmowa o kształceniu zawodowym
15
pracownia obróbki ręcznej; pani minister, pani poseł, osoba towarzysząca, nauczyciel zawodu i pani zastępca naczelnika
14
sytuacja rozmowy – jak poprzednio, w tle stanowisko do spawania
13
rozmowa z nauczycielką przedmiotów energetycznych; stoją w kolejności od lewej: pani minister, pani zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, pani dyrektor, pani Kurator, pan Naczelnik WEiS UM Katowice, pan kierownik warsztatów
12
goście zainteresowani wytworami uczniów, które pokazują nauczyciel zawodu i pan wicedyrektor, obecna pani dyrektor
11
panie minister i poseł zapoznają się z instrukcją obrabiarki CNC, po prawej 2 uczniów
10
pani minister wita się z uczniem w ubraniu roboczym, w tle obrabiarka CNC
09
pani minister i inni goście podczas rozmowy z uczniami na warsztatach
08
pani minister i pani poseł podziwiają figury szachowe, wytoczone na warsztatach; kierownik warsztatów i nauczyciel zawodu
07
pani poseł ogląda wytwór pracy ucznia, z prawej pani dyrektor
06
 uczeń prezentuje pracę na frezarce
05
goście i nauczyciele obserwują pracę ucznia na tokarce
04
nauczyciel praktycznej nauki zawodu objaśnia pani minister instrukcję/rysunek do pracy na tokarce
03
w drodze z budynku szkoły na warsztaty szkolne: goście, pani dyrektor, pan wicedyrektor, kierownik warsztatów
02
pani dyrektor wita gości w gabinecie
01