Uczniowe z instrumentami gający i spiewający do mikrofonów oraz stoły, przy których siedzą nauczyciele

Dzień Edukacji Narodowej 2023

14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, który w roku 2023 przypada jubileuszowo, ponieważ 250 lat temu powstała Komisja Edukacji Narodowej.

Z tej okazji w dniu 13 X miała miejsce mała uroczystość – spotkanie Grona Pedagogicznego w Śl.TZN. Pani Dyrektor złożyła najlepsze życzenia oraz wręczyła wyróżniającym się nauczycielom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Do życzeń dołączył się Samorząd Uczniowski, który podarował nauczycielom pamiątkowe upominki.

Chwile słodkiego spotkania, zorganizowanego dzięki Radzie Rodziców, umilił występ szkolnego zespołu muzycznego.