Zaświadcznie potwierdzające przygotowanie do szkoleń spawaczy

Jesteśmy gotowi do szkolenia spawaczy

Uczymy na najwyższym poziomie, co potwierdza prestiżowe zaświadczenie

Zaświadczenie TUV Thuringen Polska Sp. z o.o.

Zaświadcza się, że na podstawie audytu dopuszczeniowego: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice udowodniły, że są przygotowane do szkoleń spawaczy wg nastepujących norm i przepisów:

EN ISO 9606 -1, -2, -3, -4, -5, EN ISO 14732, AD-2000 Merkblatt HP3

oraz w zakresie spawania:

  • Łukowego elektrodą otuloną (111),
  • Elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
  • Drutami proszkowymi w osłonie gazów (136, 138)
  • Elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141),
  • Acetylenowo-tlenowego (311)

Zaświadczenie jest ważne do: 11.07.2024

Podpisał P.Kukuła - TUV Thuringen Polska Sp. z o.o., General Director

Katowice, 22.07.22