Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Śląski Kurator Oświaty Aleksandra Dyla, Dyrektor Śl.TZN Aneta Łosiewicz, nauczyciel Sylwia Możyłowska-Zając, uczeń Bartosz Gielarowski

Spotkanie Wojewody Śląskiego i Śląskiej Kurator Oświaty

Ponieważ jesteśmy jedną z najlepszych szkół, w dniu 19 marca 2024 r. nasza delegacja uczestniczyła w szczególnej uroczystosci.

Do Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zaproszenie Wojewody Śląskiego i Śląskiej Kurator Oświaty przybyli przedstawiciele liceów ogólnokształcących i techników z województwa śląskiego, które znalazły się w pierwszej setce szkół wyróżnionych w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników – „Perspektywy 2024”. W gronie zaproszonych oczywiście była również delegacja z naszej szkoły w składzie Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz, Pani Sylwia Możyłowska-Zając i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Gielarowski. Nieskromnie dodamy, że w tym najważniejszym rankingu w czołówce jesteśmy od wielu, wielu lat.

W pierwszej setce szkół wyróżnionych w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2024 znalazło się 8 liceów ogólnokształcących i 9 techników z naszego województwa.

Na mównicy Wojewoda Śląski Marek Wójcik

Na mównicy Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla